Drag, Nordantill

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Drag med närområde inom Nordantill i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 16 juni 2015, § 136.

Syftet med programmet var att beskriva den framtida inriktningen för området och vilka förutsättningarna är för fortsatt detaljplanering. Området prövas för bostadsbebyggelse för 250-300 lägenheter.

Samråd

Samrådstiden var den 19 mars - 16 april 2014.

Godkända handlingar

Program Pdf, 2.1 MB.
Behovsbedömning Pdf, 773.7 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 731.5 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.