Drag, Nordantill

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Drag med närområde inom Nordantill i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 16 juni 2015, § 136.

Syftet med programmet var att beskriva den framtida inriktningen för området och vilka förutsättningarna är för fortsatt detaljplanering. Området prövas för bostadsbebyggelse för 250-300 lägenheter.

Samråd

Samrådstiden var den 19 mars - 16 april 2014.

Godkända handlingar

Program Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)
Behovsbedömning Pdf, 773.7 kB. (Pdf, 773.7 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 731.5 kB. (Pdf, 731.5 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.