Fiskeby 4:3 (Fyrby), Fiskeby

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 6 december 2011, § 255.

Syftet med programmet var att undersöka möjligheterna till förtätning med bostadsbebyggelse inom området i samband med att fotbollsplanerna flyttas sydväst om Finspångsvägen. För att kunna göra detta krävs ett större samlat grepp där också närområdet och Finspångsvägen behandlas. Programmet ska belysa möjligheter och hinder i fortsatt detaljplanearbete.

Läs mer om utvecklingen i Fyrby på next.norrkoping.se

Godkända handlingar

Program Pdf, 2.8 MB.

Behovsbedömning Pdf, 421.9 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.