Höken (Hultet), Kneippen

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Höken med närområde inom Kneippen i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 12 april 2011, § 61.

Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse inom kvarteret Höken.

Godkända handlingar

Program Pdf, 1.4 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1.1 MB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.