Ingelsta (område kring Stockholmsvägen)

Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet är att undersöka förutsättningar för utökad handel och parkering med mera, för fastigheter i anslutning till Stockholmsvägen och Koppargatan inom Ingelsta, inför fortsatt planering.

Utredningar

HandelsutredningPDF (pdf, 1 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 8.4 MB)
LuftkvalitetsutredningPDF (pdf, 729.6 kB)
Förorenad markPDF (pdf, 13.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.4 MB)
GrönstrukturutredningPDF (pdf, 4 MB)
StadsmiljöutredningPDF (pdf, 14.1 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.