Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde), Norsholm

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:1 med närområde (Norsholms kanalområde) inom Norsholm i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 oktober 2007, § 192.

Syftet med programmet var att utreda och presentera förslag på hur man kan utveckla platsen norr om Göta kanal, både för de boende i Norsholm och för besökare och friluftsliv.

Godkända handlingar

Program Pdf, 4.2 MB.
Behovsbedömning Pdf, 453.1 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.