Nordvästra delen av Östra Husby, Östra Husby

Program tillhörande detaljplan för nordvästra delen av Östra Husby i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 mars 2010, § 29.

Syftet med programmet var att skapa möjlighet för utveckling av Östra Husby. Detta föreslås genom att planera för verksamheter vid väg 209 i norra delen av samhället. Norr om skolan planeras en yta för skolskjuts samt kollektivtrafik, här finns det även plats för pendlarparkering. Bossgårdsvägen behöver få en ny utformning alternativt ny sträckning för att öka säkerheten.

Gällande handlingar

Program Pdf, 1.4 MB.
Behovsbedömning Pdf, 555.6 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.