Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge

Program tillhörande detaljplan för fastigheterna Östra Eneby 3:2 och 3:3 med närområde inom Kvillinge

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 16 juni 2015, § 145.

Syftet med programmet var att pröva möjligheten att skapa cirka 40-50 nya tomter för småhusbebyggelse inklusive avstyckningar av tomter för hus på ofri grund. Även möjligheten att uppföra en förskola inom programområdet samt anlägga gång- och cykelvägar prövades.

Godkända handlingar

Program Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB)
Behovsbedömning Pdf, 720.8 kB. (Pdf, 720.8 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 480.8 kB. (Pdf, 480.8 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.