Ringstad mo, Eneby

Program tillhörande detaljplan för Ringstad mo inom Eneby landsbygd i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den
11 september 2007, § 156.

Syftet med programmet var att samla kunskap om området och titta på möjligheterna till en varsam utbyggnad i Ringstad mo.

Godkända handlingar

Program Pdf, 13 MB.
Behovsbedömning Pdf, 57.9 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.