Sandbyhov, Haga

Program för Sandbyhov med närområde inom Haga i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 16 februari 2016, § 31.

Syftet med programmet var beskriva den framtida inriktningen och utvecklingen av Sandbyhov och närliggande områden. Förslaget möjliggör en blandad bebyggelse med stadsmässiga trafiklösningar, grönområden och torgstråk.

Godkända handlingar

Program Pdf, 5.2 MB.
Behovsbedömning Pdf, 636.3 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 13.1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 725.8 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.