Torget 5 (vid Strömparken), Gamla staden

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 15 juni 2010, § 141.

Syftet med programmet var att pröva ny bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan.

Godkända handlingar

Program Pdf, 870.7 kB.
Behovsbedömning Pdf, 34.8 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.