Vulkan 8 och Vulkan 9 samt Butängen 1:1 (Fredriksdal), Butängen

Detaljplan för fastigheterna Vulkan 8 och Vulkan 9 samt del av fastigheten Butängen 1:1 med närområde (Fredriksdal) inom Butängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning som skapar förutsättningar för utbyggnad av stadskvarter enligt program för Södra Butängen och Johannisborg.

Den 18 november 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.