Sylten

Hamn- och industriområdet Sylten, alldeles intill stadskärnan och Inre hamnen, kan bli nästa stora område att omvandla till attraktiv innerstadsmiljö. I en tänkt första etapp ingår Bråvallaverket och byggnaderna runtomkring.

Visionsbild för Triangelkvarteren och Bråvallaverket. Inre hamnen skymtar i bakgrunden.

Sylten är ett stort område som sträcker sig mellan Östra Promenaden-Sjötullsgatan-Surgatan-Lindövägen. Här kan Norrköpings innerstad växa med ytterligare en spännande stadsmiljö, där de gamla, fina fabriksbyggnaderna av kulturhistoriskt värde kompletteras med nutida arkitektur.

Ambitionen är att bevara så många som möjligt av de gamla industrimiljöerna och skapa en grön och trivsam stadsmiljö. Många industribyggnader har sedan länge omvandlats till kontor, skolor och andra verksamheter.

Övriga industribyggnader kan på liknande sätt fyllas med lokaler för kontor och kommersiell service, restauranger och caféer. Allt annat som behövs i en levande blandstadsbebyggelse – som bostäder, förskolor, skolor, kultur och hotell – kan fylla gluggarna däremellan.

I området finns även södra kajen och därmed också möjligheten att skapa en härlig kajpromenad intill vattnet med ett utvecklat båtliv: småbåtshamn, passagerarfartyg, med mera, vilket förstärker stadens koppling mot Bråviken.

Framtidens Sylten ska bli mycket grönare än idag med stora öppna ytor och parkstråk upp mot Syltenberget.

Triangelkvarteren och Bråvallaverket

Under våren 2021 har kommunen haft en marktilldelningstävling för Bråvallaverket och intilliggande kvarter. Den 17 juni beslutade samhällsplaneringsnämnden att ED Bygg och Regio får äran att utveckla kvarten.

Publicerad: torsdag, 10 juni 2021
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping