Demokrati- och människovärdedagar

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden.

Om DEMOKRATI- OCH MÄNNISKOVÄRDEDAGAR i Norrköping

Demokrati- och människovärdesdagarna är en del i detta arbete och samarrangeras mellan Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i Norrköping tillsammans med 13 andra medarrangörer, däribland Norrköpings Stadsbibliotek och alla våra muséer.

Planering pågår just nu av 2024 års arrangemang som startar med Förintelsens minnesdag den 27 januari. Information om detta arrangemang finns att tillgå på denna sida från och med december 2023.

Om Förintelsens minnesdag

Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz. Sedan år1999 är den 27 januari en officiell minnesdag i Sverige för Förintelsens offer. Minnesdagen uppmärksammas även internationellt på samma dag, i ett mycket stort antal andra länder i världen.

Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att visa sitt motstånd för intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Den årliga minnesdagen i Norrköping

I Norrköping uppmärksammas Förintelsens minnesdag årligen den 27 januari under Demokrati- och människovärdedagarna då olika arrangemang anordnas.

Vi samlas kvällstid vid Norrköpings synagoga och går i ett fackeltåg upp till den judiska begravningsplatsen. Med tal, tystnad och sång högtidshålls minnet av de som föll offer för nazismen. De år minnesdagen infaller på en fredag, dvs den judiska sabbaten, flyttas fackeltåget till närliggande dag.

Se programmet i sin helhet för Demokrati- och människovärdedagar januari/februari 2023 Pdf, 5.3 MB.

Om att återupprätta en identitet

Se filmen om hur judiska kvinnor som räddats från förintelselägren fick en fristad i Hedvigs prästgård i Norrköping, för att kunna läka och återupprätta sin identitet de berövats av nazisterna.

Se filmen på youtube

Kontakt
Anne Olofsson
Strateg

Enheten för strategisk samhällsutveckling

Svenska Kyrkans logotyp