Demokrati- och människovärdedagar

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden.

Om DEMOKRATI- OCH MÄNNISKOVÄRDEDAGAR i Norrköping

Demokrati- och människovärdesdagarna är en del i detta arbete och samarrangeras mellan Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i Norrköping tillsammans med 13 andra medarrangörer, däribland Norrköpings Stadsbibliotek och alla våra muséer.

2024 års arrangemang startar den 24 januari, och innefattar bland annat Förintelsens minnesdag, som är en del av Demokrati- och människovärdedagarna.

Observera att programpunkten ”Hopp och motstånd - om konstens, kulturens och religionens möte med demokrati och människovärde” har bytt dag och äger nu rum 30 januari istället. Tid och plats är oförändrat.

Se programmet i sin helhet för Demokrati- och människovärdedagar januari/februari 2024 Pdf, 4.2 MB.


Om Förintelsens minnesdag

Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz. Sedan år 1999 är den 27 januari en officiell minnesdag i Sverige för Förintelsens offer. Minnesdagen uppmärksammas även internationellt på samma dag, i ett mycket stort antal andra länder i världen.

Minnesdagen, som är en del av Demokrati och människovärdedagar, ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att visa sitt motstånd för intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Antisemitism

På internet sprids mycket fördomar mot judar. Det cirkulerar tyvärr också olika konspirationsteorier och myter om judar där.

Under Förintelsen, som är nazisternas brott mot mänskligheten under andra världskriget, mördades över 6 miljoner judar i olika förintelseläger. Grymheten var enorm och vårt medmänskliga ansvar är att se till att detta inte händer igen. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar mot antisemitismen och ser till att den inte får fäste i våra samhällen.

I FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna står i den 1:a artikeln: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

I artikel 7 kan vi läsa ” Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag.” I Sverige är det förbjudet att diskrimera någon på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Läs mer om hur vi kan arbeta mot antisemitism:

Antisemitism då och nu

Levande historia

Den årliga minnesdagen i Norrköping

I Norrköping uppmärksammas Förintelsens minnesdag årligen den 27 januari.

Vi samlas kvällstid vid Norrköpings synagoga och går i ett fackeltåg upp till den judiska begravningsplatsen. Med tal, tystnad och sång högtidshålls minnet av de som föll offer för nazismen. De år minnesdagen infaller på en fredag, det vill säga den judiska sabbaten, flyttas fackeltåget till närliggande dag.

Om att återupprätta en identitet

Se filmen om hur judiska kvinnor som räddats från förintelselägren fick en fristad i Hedvigs prästgård i Norrköping, för att kunna läka och återupprätta sin identitet de berövats av nazisterna.

Se filmen på youtube

Kontakt

Anne Olofsson
Strateg

Enheten för strategisk samhällsutveckling

Svenska Kyrkans logotyp
Svenska Kyrkans logotyp