Stöd i ditt arbete

I Norrköpings kommun bedrivs elevhälsoarbete nära barn och elever på respektive enhet, men när behov finns kan du som lärare få stöd av Centrala barn- och elevhälsan.

Centrala barn- och elevhälsan

När behov finns kan du som lärare få stöd av Centrala barn- och elevhälsan i form av:

  • Specialpedagog med spetskompetens inom syn, hörsel, läs- och skriv, alternativa lärverktyg, tal och kommunikation, anpassad grund- och gymnasieskola samt inom det neuropsykiatriska området
  • Psykolog
  • Samordnande kurator
  • Samordnande skolsköterska
  • Samordnande logoped
  • Skolläkare
  • Teamledare