Biogas Solutions Research Center

Östergötland är världsledande när det gäller produktion av förnybara drivmedel, här finns produktion av både biogas och etanol med mycket låg klimatpåverkan. Norrköpings kommun stödjer Biogas Solutions Research Center.

Ett av de sätt Norrköpings kommun arbetar med förnybar energi är genom att ge fortsatt stöd till Biogas Research Center (BSRC). Norrköping är en av 23 partner som stödjer BRC och en av tre kommuner som ingår i arbetet tillsammans med Linköpings och Västerviks kommuner. Norrköpings engagemang i biogas är långsiktigt, vi har arbetat aktivt för utveckling av biogas i kommunen sedan 2001.

Biogas Research Center (biogasresearchcenter.se)

Biogas har en stor potential att bidra till en övergång till förnybar energiförsörjning. Det kan användas till mer än bara fordonsbränsle och är en viktig pusselbit för att uppnå ett fossilfritt samhälle med hållbar energiförsörjning. Syftet med BSRC är att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Tyngdpunkten ligger på process- och teknikutveckling, kompletterad med system- och samhällsforskning för att analysera resurseffektivitet samt samhälleliga och affärsmässiga villkor, eftersom den typen av kunskap är central för att resurseffektiva biogaslösningar skall implementeras.

Som part inom BSRC vill Norrköping vara delaktig i biogasens utveckling för att uppnå ett hållbart samhälle och region, men också få stärkt kunskap om hur biogasen kan utveckla inte bara inom kommunen utan även stärka utvecklingen i hela regionen.

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret