Jakten på plasten

Fasa ut "onödig plast"

I kommunens verksamheter används årligen tonvis av plast vilket i sin tur medför en stor påverkan på klimatet. Ett sätt att minska kommunens klimatpåverkan från plast är genom att minska användningen av fossil plast och öka andelen återvunnen och förnybar plast i verksamheten. Att försöka fasa ut den ”onödiga” plasten. All plast är inte dålig och många produkter är nödvändiga exempelvis inom hygien, men genom att minska användningen och även ställa krav på förnybar råvara så kan kommunen göra en stor skillnad. En plastprodukt av återvunnen råvara har exempelvis bara hälften så stor klimatpåverkan som en nyproducerad plastprodukt.

Norrköpings kommun deltar i Värmemarknad Sverige

Värmemarknad Sverige är ett forskningsprojekt där Norrköpings kommun tillsammans med andra kommuner, fastighetsägare, och energibolag deltar. Profu leder projektet och det övergripande målet är att öka kunskapen om hur den svenska värmemarknaden kan fortsätta att möjliggöra för en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Inom delprojekt Minska plasten till energiåtervinningen har en handbok precis lanserats. Du hittar handboken här till höger.

Projektet Jakten på plasten

Inom projekt Jakten på plasten, ett samverkansprojekt med Eskilstuna, Linköping och Uppsala, genomfördes en pilotverksamhet i Rådhuset under våren 2020. Syftet var att minska plastanvändningen i huset. Ett antal olika åtgärder genomfördes exempelvis togs de personliga papperskorgarna bort från kontorsrummen vilket i sig minskade plastanvändningen med ett halvt ton per år, se gärna kortfilmen ovan om pilotverksamhetens resultat.

Övergripande mål att minska engångsartiklar i Norrköpings kommun

Kommunen har också en måluppfyllelse i de övergripande målen Pdf, 10.9 MB. om att minska våra inköp av engångsartiklar i plast jämfört med 2018.

I tabellen visas hur inköpen av handskar, skoskydd, förkläden och bägare i plast sett ut från 2018 till 2022. Vi såg en rejäl minskning av inköpen mellan 2018-2019 men på grund av pandemin har inköpen de senaste åren ökat igen. Under 2022 kan vi åter se en minskning av plastinköpen.

Antal inköpta varor i plast per år

Engångsartiklar

2018

2019

2020

2021

2022

Bägare

631 634

132 522

181 230

198 250

131 350

Förkläden

846 800

773 210

1 188 600

854 720

727 198

Skoskydd

759 200

888 500

1 309 100

1 349 650

917 150

Handskar

8 893 199

6 406 579

7 147 611

8 181 743

7 917 508

Kontakt
Karin Faxér
Miljöstrateg

Samhällsbyggnadskontoret, Ekologisk hållbarhet