Koldioxidbudget för Norrköping

Här hittar du Norrköpings koldioxidbudget som visar hur mycket vi måste minska våra koldioxidutsläpp med för att nå Parisavtalet.

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat så att det blir varmare. Hittills har jorden blivit mer än en grad varmare jämfört med förindustriell tid. Detta leder till att det blir allt vanligare med extremväder som perioder av extremhetta, torka, skyfall och stormar som i sin tur ökar risken för följder som skogsbränder och översvämningar. För att begränsa klimatförändringarna behöver vi göra omfattande utsläppsminskningar.

En koldioxidbudget visar på hur mycket koldioxid ett geografiskt område, som exempelvis en kommun, har kvar att släppa ut för att kunna nå upp till Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader, helst ska vi under en och en halv grad. En lokal koldioxidbudget utgår ifrån de utsläpp som sker inom ett visst geografiskt område.

Norrköpings koldioxidbudget ska hjälpa oss att se hur mycket vi måste minska våra utsläpp i Norrköpings geografiska område, för att klara Parisavtalet. Om vi fortsätter att släppa ut på samma nivå som vi gör idag så skulle vi ha använt upp hela vår budget om cirka sju år. För att hålla budgeten och minska klimatpåverkan behöver vi minska våra gemensamma utsläpp med 13,8 procent per år. För att klara detta behöver vi alla samverka!

Norrköpings digitala koldioxidbudget (climatevisualizer.com)

Norrköpings koldioxidbudget (utskriftsvänlig version)

Norrköpings koldioxidbudget (tillgänglighetsanpassad version)

Konsumtionsbaserade utsläpp

Koldioxidbudgeten inkluderar inte konsumtionsbaserade utsläpp. Det beror på att utsläppen för konsumtion sker i andra delar av världen och den lokala koldioxidbudgeten redovisar enbart de utsläpp som sker i Norrköpings kommun. Dock har utsläpp för utrikes flyg och utrikes sjöfart lagts till då dessa är betydande utsläppskällor som i viss mån kan styras av invånarnas beteende.

Naturvårdsverket har beräknat att varje person i Sverige släpper ut cirka 9 ton koldioxid per person och år genom sin konsumtion i andra delar av världen. För att nå en långsiktigt hållbar nivå behöver vi komma ner till cirka 1 ton koldioxid per person och år.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (naturvardsverket.se)

I konsumtionskompassen, ett verktyg som SEI (Stockholm Environment Institute) nyligen lanserade kan du se hushållens klimatpåverkan per kommun. Du kan till och med se klimatpåverkan utifrån konsumtionsområde och postnummer.

Konsumtionskompassen (sei.org)

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret