Checklista för hållbara arrangemang

Här får du konkreta tips på hur du kan göra ditt event, arrangemang eller din konferens mer hållbar.

I Norrköping ska alla ha möjlighet att delta på de aktiviteter som erbjuds på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik. Norrköpings kommun har därför tagit fram den här checklistan för att underlätta för dig som är arrangör av olika konferenser, event och arrangemang att göra din aktivitet hållbar.

Här hittar du tips, idéer och rekommendationer att tänka på, både när du planerar din aktivitet och under själva genomförandet. Checklistan kan också ses som ett verktyg för att kunna bidra till de globala hållbarhetsmålens uppfyllelse och därför är också varje rubrik kopplad till de globala mål som området i första hand bidrar till.

Lycka till med ditt hållbara evenemang!

Checklista för hållbara arrangemang för utskrift Pdf, 723.2 kB.

Checklista för hållbara arrangemang

Inför aktiviteten

 • Fundera över om aktiviteten kan göras helt eller delvis digital.
 • Inbjudningar, affischer, program och liknande sprids i första hand digitalt. Tänk då på den digitala tillgängligheten som exempelvis tillgängliga pdf:er och webbsidor. Om det finns ett behov av trycksaker – fundera över antalet och ta fram trycksakerna på miljömärkt papper vid ett miljö-certifierat tryckeri.
 • Vid bokning av föreläsare, talare, artister och liknande – tänk på att erbjuda ett jämlikt och jämställt program.
 • Deltagarbrickor görs i återvunnet material, är återvinningsbara och lämnas tillbaka efter aktivitetens slut.
 • Om deltagarna erbjuds logi rekommendera ett miljöcertifierat eller miljödiplomerat hotell eller vandrarhem.
 • Se gärna till att informationen om evenemanget finns tillgänglig även på lätt svenska. Fundera även över om det finns behov att ha informationen på andra språk.
 • Tänk på att det kan finnas behov av teckentolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller stöd på annat sätt.
 • Tänk på allergiker och uppmana gärna deltagare att undvika att ta på sig starka dofter.

Åtgärderna bidrar till de globala målen:

 • 5 Jämställdhet.
 • 10 Minskad ojämlikhet.
 • 11 Hållbara städer och samhällen.

Lokalen eller platsen

 •  Lokalen har en uttalad miljöprofil eller miljöcertifiering.
 • Lokalen erbjuder källsortering minst för förpackningar, papper, komposterbart och restavfall och det finns även tydlig information om hur man ska källsortera.
 • Använd gärna Grön el – det vill säga el som är producerad av sol, vind, vatten eller biobränsle.
 • Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer med funktionsnedsättning.
 • Entrén är tillgänglig och användbar exempelvis med ramp och automatisk dörröppnare samt avfasade trösklar.
 • Stora glasytor är tydligt markerade.
 • Platser finns för deltagare som använder rullstol och podiet är lättillgängligt.
 • Lokalen kan erbjuda konferensutrustning som kan användas av personer med funktionsnedsättning.
 • Lokalen erbjuder tele- och hörslinga samt bärbara mikrofoner.

Åtgärderna bidrar till de globala målen:

 • 10 Minskad ojämlikhet.
 • 11 Hållbara städer och samhällen.
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Kommunikation

 •  Tala gärna om hur man kan ta sig till eventet med allmänna kommunikationsmedel. Anpassa gärna start- och sluttid till aktuell tidtabell.
 • Vid behov av transporter anlitas lokala firmor och leverantörer och krav ställs på att fordonen går på förnybara bränslen. Om det är möjligt används cykelbud.
 • Taxi och färdtjänst ska ha möjlighet att stanna i nära anslutning till entrén. I första hand används taxi som går på förnybart bränsle.
 • Parkeringsmöjligheter finns för personer med funktionsnedsättning.

Åtgärderna bidrar till de globala målen:

 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • 11 Hållbara städer och samhällen.
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Vid genomförandet

 •  Undvik att dela ut give-aways, broschyrmaterial och liknande. Undvik även profilmaterial. Om det finns ett behov av profilprodukter välj då i första hand hållbara flergångsprodukter.
 • Marknadsför de hållbarhetsåtgärder som genomförts.
 • Lägg gärna in rörelseaktiviteter och interaktivitet i programmet för att undvika stillasittande och uppmuntra till delaktighet.
 • Avtackning av exempelvis föreläsare eller moderatorer kan gärna vara i form av en upplevelse istället för en produkt.
 • Elektronisk utrustning som inte används stängs av.
 • Dokumentation i pappersform undviks och i stället hänvisas till webblänkar.

Åtgärderna bidrar till de globala målen:

 • 3 God hälsa och välbefinnande.
 • 11 Hållbara städer och samhällen.
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion.
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Vid fika- eller matservering

 • Använd gärna etiskt och ekologiskt kaffe och te till fikat. Även frukt och övrigt fikatillbehör är etiskt och ekologiskt märkt i så stor utsträckning som möjligt.
 • Vid matservering erbjuds ekologiska, etiska och lokalproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.
 • Deltagare tillfrågas i inbjudan om de har behov av specialkost.
 • Erbjud gärna kranvatten istället buteljerat vatten.
 • Erbjud gärna information om förtäringens innehåll och vilka produkter som är ekologiska, etiska och lokalproducerade.
 • Använd porslin och glas i första hand. Om det finns behov av engångsartiklar, undvik då plast och välj hellre annat material som exempelvis papper eller bambu.

Åtgärderna bidrar till de globala målen:

 • 1 Ingen fattigdom.
 • 2 Ingen hunger.
 • 10 Minskad ojämlikhet.
 • 11 Hållbara städer och samhällen.
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Märkningar för etiskt, ekologiskt och miljö

En etiskt märkt produkt uppfyller ILO:s åtta kärnkonventioner kring mänskliga rättigheter i arbetslivet. När vi väljer en etiskt märkt produkt bidrar vi till förbättrade arbets- och levnadsvillkor i utvecklingsländer. Fairtrade är ett exempel på en etiskt märkning. Med ekologisk menas främst att produkten är producerad utan kemiska bekämpningsmedel. KRAV är ett exempel på ekologisk märkning. Det finns ett antal godkända miljömärkningar som visar att produkten är framtagen på ett mer miljöanpassat sätt än motsvarande produkter. Exempel på det är Bra Miljöval, EU-blomman och Svanen. Med lokalproducerat avses varor som är producerade i regionen eller i anslutande regioner.

Checklista för hållbara arrangemang för utskrift Pdf, 723.2 kB.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 antogs av världens stats- och regeringschefer 2015 och är den mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt att lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid. Agenda 2030 är global men genomförandet sker på lokal nivå och det är allas vårt ansvar att delta.

Checklista för hållbara arrangemang för utskrift Pdf, 723.2 kB.

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret