Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution inom Norrköpings kommun bidrar till en minskning av utsläpp i vår stad.

Norrköpings kommun gör årligen en mängd inköp av varor som sedan transporteras till kommunens enheter, leveranser sker till exempel till kostkök, skolor, förskolor, dagverksamheter och äldreboenden. De många transporterna påverkar både miljön och trafiksäkerheten vid enheterna. Kommunens avtalade part för uppdraget är Alfredsson Transport AB som sköter distributionscentral och även leveranser till kommunens enheter.

Vad innebär samordnad varudistribution?

Samordnad varudistribution innebär att samordning sker av varuleveranser till kommunens beställande enheter.

Kommunens avtalade leverantörer levererar varor till en fast adress istället för att köra dem direkt till alla kommunens beställande enheter. På distributionscentralen samlas beställda varor och samlastas från olika leverantörer till respektive enhet .

Alfredsson Transport AB kör ut varorna enligt fasta turer på fasta dagar till kommunens enheter.

Fordonen optimeras och fylls så mycket som möjligt för att för att köra så effektiva och så miljövänligt slingor som möjligt.

Varje månad, året om, fraktas ca 300 ton gods genom det som man inom Norrköpings kommun kallar samordnad varudistribution. Alla leveranser sker med miljöanpassade bilar från den upphandlade parten Alfredsson Transport som är kyl- och frysanpassade för livsmedel och även kylaggregaten drivs med fossilfria drivmedel.

Anna Wetterlind arbetar som projektledare på näringslivsavdelningen inom det som kallas samordnad varudistribution. Samordnad varudistribution är ett arbetssätt som funnits i flera år där inköpen sker via kommunens e-handelssystem från många olika varuleverantörer. Alla leveranser samordnas på detta sätt så respektive verksamhet får alla sina beställningar samlevererade i en leverans, istället för från olika leverantörer.

Inom uppdraget för samordnad varudistribution jobbar kommunen genomgående med klimat- och miljömål. Lastbilarna, som är folierade med Norrköpings kommuns logotyper, kör på miljöbränslen som LBG - Liquified BioGas, som är flytande biogas och HVO 100 - Hydrerad Vegetabilisk Olja, som är ett helt förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel.

- Vi gynnar också den cirkulära ekonomin då även bränslet är lokalt producerat, berättar Anna Wetterlind.

Miljömedveten leverantör underlättar arbetet
Hela kedjan med inköp och transporter arbetar för en effektiv logistik med fasta rutter som är förutbestämda och optimerade för minsta möjliga körsträcka och fyllnadsgrader som gör att lastbilarna kör med så mycket gods som möjligt.

- Vår upphandlade leverantör är miljöinnovativ och ser miljöutvecklingen som sin stora drivkraft och är kunnig inom området. Det hjälper oss att hålla ett klimatsmart fokus så att även kommande generationer kan få möjlighet att njuta av vår vackra östgötska natur, avslutar Anna Wetterlind.

Positiva effekter

  • Förbättrad miljö tack vare färre transporter till kommunens enheter.
  • Höga miljökrav på fordon ställda i upphandling.
  • Trafiksäkerheten vid enheterna förbättras, då färre bilar vistas vid enheterna.
  • Fasta leveransdagar och tider gör att servicegraden och effektiviteten på enheterna kan förbättras.
  • Konkurrensen ökar, då lokala producenter lättare kan lämna anbud på upphandlingar då de endast behöver leverera varor till en adress.
  • Digitalt mjukvarusystem används i hela leveranskedjan och det är lätt för leverantörer att använda systemet. Allt sker i digitalt format från avisering av inkommande varor till mottagning av varor vid enhet. Det digitala formatet underlättar i alla led och distributionssystemet är helt pappersfritt.

Samordnad varudistribution sker även med skyddsutrustning till kommunens vård och omsorgs enheter på grund av covid- 19 pandemin. Munskydd och visir levereras på uppdrag av Vård och omsorgsförvaltningen dagligen enligt ett fast leveransschema.

De viktigaste parametrarna för Norrköpings kommuns samordnade varudistribution är:

  • Miljö.
  • Kvalitet.
  • Säkerhet.

Uppdraget för samordnad varudistribution arbetar ständigt med förbättringsförutsättningar och utvecklar uppdraget löpande.

Uppdraget arbetar även med: Globala målen – 2030

För en hållbar utveckling www.globalamalen.se

Samordnad varudistribution, illustration.
Kontakt
Anna Wetterlind
Projektledare