Demokrati- och människovärdedagar

DEMOKRATI- OCH MÄNNISKOVÄRDEDAGAR
26 januari – 4 februari 2023

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden. Demokrati- och människovärdesdagarna är en del i detta arbete och samarrangeras tillsammans med Svenska kyrkan i Norrköping.

2023 års program

I programmet kan du se vad som händer under Demokrati-och människovärdedagarna och vilka arrangörer som är med i år. Alla arrangemang är kostnadsfria om inte annat anges i programmet.

I programmet finner du även bokningsbara programpunkter som arrangeras för skolor.


Här finns aktuellt program Pdf, 5.3 MB.

Digitala evenemang

27 Januari
Föreläsning- Rasismen då och nu med Byrån mot diskriminering.

Se föreläsningen här


4 februari
Vad händer fång- och dödslägren i Bosnien under kriget 1992-1995?

Följ eventet här

Om Förintelsens minnesdag

Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz. Sedan år1999 är den 27 januari en officiell minnesdag för Förintelsens offer.

Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att visa sitt motstånd för intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Den årliga minnesdagen i Norrköping

I Norrköping uppmärksammas Förintelsens minnesdag årligen den 27 januari under Demokrati- och människovärdedagarna då olika arrangemang anordnas.

Vi samlas kvällstid vid Norrköpings synagoga och går i ett fackeltåg upp till den judiska begravningsplatsen. Med tal, tysnad och sång högtidshålls minnet av de som föll offer för nazismen. De år minnesdagen infaller på en fredag, dvs den judiska sabbaten, flyttas fackeltåget till närliggande dag.

OBS! Fackeltåget för demokrati- och människovärde och Hédi Frieds minne flyttas till torsdag den 26 januari 2023

Under Demokrati- och människovärdedagarna 2023 uppmärksammas arbetet för demokrati och människovärde med ett fackeltåg den 26 januari till Hédi Frieds minne. Hédi överlevde Förintelsen. Hon avled 98 år gammal i november 2022 efter att ha vigt hela sitt liv till att kämpa för människovärdet och mänskliga rättigheter.

Om att återupprätta en identitet

Se filmen om hur judiska kvinnor som räddats från förintelselägren fick en fristad i Hedvigs prästgård i Norrköping, för att kunna läka och återupprätta sin identitet de berövats av nazisterna.

Se filmen på youtube

Svenska Kyrkans logotyp