Syfte och innehåll på sociala medier

Genom att använda våra sociala medierkanaler kan vi snabbt nå många i våra målgrupper. Det är dock viktigt att vi inte ser sociala medier som en envägs-kanal för att sprida information. Det är minst lika viktigt att vi interagerar och lyssnar. Vi behöver ha mottagaren i fokus när vi publicerar – inlägget ska bli så bra som möjligt för mottagaren.

Med hjälp av bra dialog i våra sociala medier kan vi

 • öka vår tillgänglighet
 • sprida information och besvara frågor snabbt
 • nå nya målgrupper
 • skapa förtroende för kommunen
 • förhindra rykten och missuppfattningar
 • få in fler synpunkter och förslag som kan förbättra kommunens verksamheter
 • höja kunskapen om kommunens roll
 • visa bredden på kommunens verksamheter
 • stärka vårt arbetsgivarvarumärke
 • kommunicera på ett kostnadseffektivt sätt
 • öka förståelsen för och delaktigheten i den demokratiska processen.

Text

Våra inlägg ska alltid vara intressanta och lättlästa. Tänk på att använda ett enkelt språk och håll texten kortfattad. Satsa gärna på 50–70 tecken. Det går att skriva längre men få väljer att läsa längre texter och ännu färre klickar för att expandera text som dolts. Tänk därför på att sätta det viktigaste först i texten – fånga läsaren direkt. Det ska vara lätt att förstå syftet med din text.

Emojis

Emojis kan förstärka och lätta upp. Om du vill kan du lägga till passande emojis för att förstärka din text. Ersätt inte ord med en emoji. Ska du skriva om en sol så skriv ordet sol och komplettera med en sol-emoji. Använd inte mer än tre emojis i din text. Många emojis i en text kan uppfattas som jobbigt. Detta gäller särskilt om man använder en webbläsare eller app med uppläsningsfunktion, exempelvis vid en synnedsättning.

Hashtags

Hashtags är ett bra sätt för att öka inläggens räckvidd. Genom att lägga till relevanta hashtags förklarar vi för den aktuella sociala medie-kanalen vad vårt inlägg handlar om. Då förstår algoritmen vilka användare som kan tänkas vara intresserade av detta inlägg.

Om vi exempelvis har ett inlägg om en ny lekpark som fokuserar på tillgänglighet så finns det många hashtags som kan förbättra vårt inläggs räckvidd. Förutom de självklara taggarna som #lekpark #lekmiljö #norrköping så kan vi exempelvis nå ut till fler med #landskapsarkitektur #tillgänglighet #tillgängliglekplats #tillgängliglekmiljö.

Vårt inlägg blir också lättare att hitta i framtiden. Om någon söker efter tillgänglig lekplats på Instagram om ett år så kan hen hitta vårt inlägg genom sökfunktionen.

Vi har ingen begränsning på antal hashtags men alla hashtags som används ska vara relevanta för inlägget.

Mer information