Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ett samlat ansvar för

  • miljö- och hälsoskyddsområdet
  • bostadsanpassningsbidrag
  • delar av plan- och bygglagen.

Den kommunala lantmäterimyndigheten finns också här.

Samhällsbyggnadskontoret bistår byggnads- och miljöskyddsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Uppdragsplan för byggnads- och miljöskyddsnämnden

Ledamöter i byggnads- och miljöskyddsnämnden

Sammanträdesdagar

Beslut och dokument

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping