Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan 2024

Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan till samhällsbyggnadskontoret.

BMN 2023/0139

Beslutad av Byggnads- och miljöskyddsnämnden den 13 december 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till samhällsbyggnadskontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 1.1 MB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret