Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplan 2024

Uppdragsplanen följs upp med en statusrapport i juni och en slutrapport senast i februari efterföljande år. Nämnden godkänner rapporterna med ett beslut.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret