Uppdragsplaner

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Uppdragsplan för kommunstyrelsen 2021

Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2021

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdragsplan för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Uppdragsplan för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsplan för kultur- och fritidsnämnden 2021

Socialnämnden

Uppdragsplan för socialnämnden 2021

Samhällsplaneringsnämnden

Uppdragsplan för samhällsplaneringsnämnden 2021

Tekniska nämnden

Uppdragsplan för tekniska nämnden 2021

Utbildningsnämnden

Uppdragsplan för utbildningsnämnden 2021

Valnämnden

Uppdragsplan för valnämnden 2021

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2021

Överförmyndarnämnden

Uppdragsplan för överförmyndarnämnden 2021

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information