Uppdragsplaner

Bild uppdragsplaner utan livboj

Norrköpings kommuns styrmodell

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Kommunstyrelsen

Uppdragsplan för kommunstyrelsen 2024

Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2023/2024

Kompetensförsörjningsnämnden

Uppdragsplan för kompetensförsörjningsnämnden 2024

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Uppdragsplan för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdragsplan för kultur- och fritidsnämnden 2024

Socialnämnden

Uppdragsplan för socialnämnden 2024

Samhällsplaneringsnämnden

Uppdragsplan för samhällsplaneringsnämnden 2024

Utbildningsnämnden

Uppdragsplan för utbildningsnämnden 2024

Valnämnden

Uppdragsplan för valnämnden 2023

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2024

Överförmyndarnämnden

Uppdragsplan för överförmyndarnämnden 2024

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information