Utbildningsnämndens uppdragsplan 2024

Utbildningsnämndens uppdrag till utbildningskontoret.

UN 2023/5672-2

Antagen av utbildningsnämnden den 13 december 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till utbildningskontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Utbildningsnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 949.9 kB.

Kontakt
Utbildningskontoret