Kompetensförsörjningsnämndens uppdragsplan 2024

Kompetensförsörjningsnämndens uppdrag till kompetensförsörjningskontoret.

KOFN 2023/0334-3

Beslutad av kompetensförsörjningsnämnden den 12 december 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till kompetensförsörjningsnämndens kontor och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Kompetensförsörjningsnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 549.3 kB.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret