Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2024

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till tillväxt- och utvecklingskontoret.

KFN 2023/0428-6

Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 14 december 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till tillväxt- och utvecklingskontoret och innehåller mål och
måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 1.6 MB.

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping