Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs kultur- och fritidsnämndens uppföljningsprocess.

Januari

Februari

 • Ekonomisk uppföljning
 • Årsredovisning 2023
 • Uppföljning uppdragsplan 2023
 • Uppföljning internkontrollplan 2023

Mars

 • Ekonomisk uppföljning

April

 • Ekonomisk uppföljning
 • Revisionsrapport 2023

Maj

 • Ekonomisk uppföljning

Juni

 • Ekonomisk uppföljning

juli

Augusti

 • Ekonomisk uppföljning

September

 • Ekonomisk uppföljning
 • Delårsuppföljning 2024
 • Delårsuppföljning
  internkontrollplan 2024

Oktober

 • Ekonomisk uppföljning
 • Revisionsrapport
 • Sammanträdesdagar 2025

November

 • Ekonomisk uppföljning
 • Riskanalys internkontrollplan 2025
 • Uppdragsplan 2025
 • Internbudget 2025 inklusive hyror
 • Internkontrollplan 2025

December

 • Ekonomisk uppföljning


Övriga ärenden under året

 • Ärenden kopplade till verksamhet
 • Stipendiebeslut
 • Årlig rapport studieförbund
 • Fem i tolv-priset
 • Bidragsbeslut
 • Delegationsbeslut
 • Förekommande revideringar
 • Rapporter, E-förslag med mera
 • Projektstart och slutredovisning investeringar
Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping