Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024

Kommunstyrelsens uppdrag till kommundirektörens kontor, tillväxt- och utvecklingskontoret samt samhällsbyggnadskontoret.

KS 2023/1297

Beslutad av kommunstyrelsen den 2023-11-28.

Uppdragsplanen vänder sig till kommundirektörens kontor, tillväxt- och utvecklingskontoret samt samhällsbyggnadskontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Kommunstyrelsens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 1.1 MB.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor