Socialnämndens uppdragsplan 2024

Socialnämndens uppdrag till socialkontoret.

SN 2023/0208

Beslutad av socialnämnden den 13 december 2024.

Uppdragsplanen vänder sig till socialkontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Socialnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 302.9 kB.

Kontakt

Socialkontoret