Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten.

2023/0053

Antagen av överförmyndarnämnden den 14 december 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till överförmyndarenheten och innehåller mål och
måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Överförmyndarnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 363 kB.

Kontakt
Överförmyndarenheten