Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan 2024

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag till vård- och omsorgskontoret.

VON 2023/0732

Beslutad av vård- och omsorgsnämnden den 15 november 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till vård- och omsorgskontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 1.3 MB.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret