Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan 2024

Samhällsplaneringsnämndens uppdrag till samhällsbyggnadskontoret.

SPN 2023/0712

Beslutad av samhällsplaneringsnämnden den 14 november 2023.

Samhällsplaneringsnämndens uppdragsplan med bilagor för utskrift Pdf, 5.1 MB.

Uppdragsplanen vänder sig till samhällsbyggnadskontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret