Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, med undantag för Symfoniorkestern, Östgötateatern och fritidsgårdar samt skötsel av lekplatser.

Till ansvarsområdena hör bibliotek, museer och kulturskolan, skötsel och underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och idrottsstipendier med mera.

Tillväxt- och utvecklingskontoret samt samhällsbyggnadskontoret bistår kultur- och fritidsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Uppdragsplan för kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar

Beslut och dokument

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping