Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom

  • förskola
  • skolbarnomsorg
  • grundskola
  • fritidshem
  • anpassad grundskola
  • anpassad gymnasieskola
  • gymnasieskola
  • centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningskontoret bistår utbildningsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Ledamöter i utbildningsnämnden

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping