Vrinneviskogens upplevelsestig

I Vrinneviskogens naturreservat ligger Upplevelsestigen. Det är en stig anpassad till alla, stora som små, för dig som sitter i rullstol och för dig som är synskadad.

 

Utforska med känsel och hörsel

Stigen är 800 meter lång och börjar strax bakom minigolfbanan vid Tjalvegården i Vrinneviskogen. Utefter stigen finns elva stationer att utforska, främst med hjälp av din känsel och hörsel. För att du tryggt ska kunna följa stigen är den markerad med en gulmålad träkant. Varje station markeras dessutom med en gulmålad sten.

Texten på varje station är skriven både med vanlig text och punktskrift.


Ring från upplevelsestigen

Vill du lyssna på texten och ljuden till upplevelsestigens olika stationer kan du välja att ringa ett telefonnummer som anges på varje station. En berättarröst förmedlar då text och ljud.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping