Tätortsnära natur

I kommunen finns många alternativ för den som vill vandra i naturen. Hitta vandringsleder med olika längd, nära eller långt utanför staden. Du hittar också naturstigar för barn och funktionshindrade.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping