Armbandet

Armbandets förskola byggdes 1977 och har fyra avdelningar, två yngrebarns- och två äldrebarnsavdelningar. Förskolan ligger i området Vilbergen och har en stor gård som binds ihop med Vrinnerviskogen. Vi har fokus på hälsa och välbefinnande där Drömmen om det godas metoder är en viktig del.

Armbandets förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Armbandets förskola har vi fyra avdelningar:

  • Skallran
  • Nallen
  • Trollet
  • Gungan

På vår förskola arbetar cirka 30 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på sex avdelningar och med en ansvarig rektor. Inom enheten finns två utvecklingspedagoger anställda.

Tillsammans bildar förskolorna Armbandet och Kättsätter en enhet.

Hos oss får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor. Vi arbetar mycket med lek och att med leken i centrum lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa en trygg plats för alla barn. Vi arbetar utifrån temat I utforskandet skapas nya lekmöjligheter. I mindre grupper fördjupar vi oss i olika projekt för att barnen ska få den tid de behöver för att få undersöka i lugn och ro. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intressen. Varje avdelning arbetar med olika digitala verktyg i undervisningen, så som webbägg, projektorer och lärplattor.

Vår förskolas vision är att vi möter varandra med engagemang och respekt. Vi strävar efter att i alla frågor ha barnets bästa i beaktande. Vi skriver och följer systematiskt upp kränkningsanmälningar för att ständigt utveckla trygghetsarbetet. Utifrån vår Plan mot kränkande behandling och diskriminering sker ett aktivt värdegrundsarbete. Barnen har utformat en egen version av planen som kallas Barnens röst, vilken finns på varje avdelning.

Armbandets plan mot kränkande behandling och diskriminering 2022-2023 Pdf, 549 kB.

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan förskola och hem. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal, så som uppföljnings- och utvecklingssamtal, inflytanderåd och möten för vårdnadshavare.

Vi har ett tematiskt arbetssätt, där vi arbetar med olika projekt. Just nu arbetar vi med tema "I utforskandet skapas nya lekmöjligheter". Ett tema eller projekt kan pågå under kortare eller en längre tid.

Vi har ett eget kök där vår kock tillagar maten. Två dagar i veckan äter vi helt vegetariskt och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Under måltiderna får barnen möjlighet att samtala tillsammans med andra barn och pedagoger och utveckla sina sinnen i en lugn miljö inne på avdelningen.

Mer om Armbandet

Beskrivning: Drömmen om det goda, barnmassage, barnqigong, yoga

Årskurser: Förskolor

Rektor
Camilla Myrberg
011-15 78 44

Vid frågor om plats, faktura och IST Home
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Armbandet