Diamanten

Diamantens förskola finns i Navestad, vi har fem hemvister med sammanlagt cirka 67 barn. Pedagogerna på förskolan har ett nära samarbete för alla barns bästa. Vi utforskar och upptäcker världen tillsammans.

Diamantens förskola, exteriör.

Information om beslut

Diamantens förskola kommer upphöra sommaren 2024 efter beslut från utbildningsnämnden 14 februari 2024. Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om förändringar för förskolor

Sista verksamhetsdag på Diamanten är den 5 juli 2024. Sommarförskola hålls på Skattens förskola från vecka 28.

Vår verksamhet

På vår förskola arbetar cirka 18 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på fem avdelningar och med en ansvarig rektor, samt ett nära samarbete med specialpedagog.

Tillsammans med Önskeringens förskola bildar vi en enhet.

Hos oss får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor. Vi arbetar mycket med språk och att med leken i centrum lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa en trygg plats för alla barn där demokratin är grunden. Vi arbetar i mindre grupper med olika projekt för att barnen ska få den tid de behöver för att få undersöka i lugn och ro. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intressen. Hos oss får barnen möjlighet att utforska digitala verktyg och vi har pedagoger som har utökad kunskap i området.

Vårt värdegrundsarbete bygger på vår vision om:

Trygghet – alla barn ska bli sedda bekräftade och tagna på allvar och har rätt till trygga anknytningar på förskolan och känna sig betydelsefulla.

Meningsfullhet – tillvaron för alla barn ska vara begriplig hanterbar och meningsfull så att de får en känsla av sammanhang (KASAM)

Kunskap – med språk och kommunikation i fokus erbjuder vi många möjligheter till upplevelser och utforskande för ett lustfyllt lärande.

Fantasi – i filosoferandet, experimenterandet och annorlundagörandet skapar barnen nya erfarenheter på kreativa sätt.

Framtidstro – vi låter olika kulturer inspirera och berika vårt arbete. Vi vill vara en mötesplats där vi visar respekt och nyfikenhet för varandra.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal, så som uppföljnings- och utvecklingssamtal och möten för vårdnadshavare.

Vi har ett tematiskt arbetssätt, där vi arbetar med olika projekt. Just nu arbetar vi med temat "Närvarande dialoger för framtiden". Vi vill vara en del av den positiva utvecklingen med fokus på att utveckla och förankra språk- och demokratiarbetet för en hållbar framtid. Ett projekt kan pågå under kortare eller en längre tid.

Diamantens förskola finns i Ringdansen i stadsdelen Navestad med närhet till natur och parker. Våra lådcyklar ger oss möjlighet att ta del av den kultur som staden erbjuder.

Vi får maten från Diamantens skolkök som erbjuder god mat som framställts med hänsyn tagen till hälsa, miljö och långsiktig resurshushållning. Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sina sinnen i en lugn miljö tillsammans med andra barn och pedagoger. Barnen har inflytande kring den mat som serveras på förskolan genom de matråd som några barn och pedagoger deltar i varje termin.

Matsedel

Mer om Diamanten

Beskrivning: Våra visionsord: Meningsfullhet, Trygghet, Kunskap, Fantasi och Framtidstro

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Nordlund
011-15 39 66
Skicka e-post

Sjukanmälan
Görs via IST Lämna hämta

Avdelningar
Ekorren: 076-798 04 43
Elefanten: 076-798 04 39
Pantern: 076-798 04 35
Vargen: 076-798 04 47
Älgen: 076-798 04 31

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Diamanten