Domarringen

En förskola att längta till. Domarringens förskola är en fristående byggnad och ligger på Klingsbergsgatan 75. Förskolan har en stor gård med många möjligheter för att leka, lära och utforska. Förskolan består av sex avdelningar, tre med yngre barn i ålder 1-3 år och tre avdelningar med äldre barn i åldern 3-6 år.

Domarringens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Domarringen finns 26 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på sex avdelningar och en ansvarig rektor. Inom enheten finns en utvecklingspedagog och även en specialpedagog är kopplad till enheten som stöttar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med Kopparkypens förskola ingår Domarringens förskola i en enhet.

Hos oss får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Med vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete skapar vi förutsättningar för ett kollegialt lärande med barnet i fokus.

Vi arbetar i mindre grupper med olika projekt för att barnen ska få möjlighet att undersöka och förundras tillsammans med en/flera ansvarspedagoger. Arbetssättet främjar barnens utveckling och lärande utifrån intresse och behov. Några av våra medarbetare har deltagit i Läs och matematiklyftet och kommer att implementera det i vår utbildning.

Varje avdelning har minst två iPads som verktyg för dokumentation och undervisning.

Vi arbetar ständigt med att implementera värdegrunden i vår utbildning. Likvärdighet, demokrati och jämställdhet genomsyrar hela vår utbildning och vi arbetar aktivt och medvetet med att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Att vara närvarande pedagog och att ge barnen vår odelade uppmärksamhet är ett av vårt viktigaste ställningstagande. Detta ökar barnens trygghet och lusten till lek och lärande. Vi arbetar systematiskt med anknytning och att etablera goda relationer med ICDP-inspirerat förhållningssätt.

Våra värdegrundsord är:

  • Jämställdhet
  • Likvärdighet
  • ICDP - International Child Development Programme (vägledande samspel)

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Vi arbetar systematiskt med att etablera goda relationer till alla barn och vårdnadshavare från starten. De dagliga samtalen vid hämtning och lämning är viktiga för oss. Vi erbjuder ICDP vägledande samspel för vårdnadshavare. Programmet utgår från relationen mellan dig och ditt barn och att det är du som bäst vet vad ditt barn bäst behöver.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg, kan framföra dina åsikter och delge oss av dina värdefulla kunskaper kring ditt barn.

Vi har under de senaste åren arbetat med tema goda relationer för en hållbarutveckling. Vårt syfte är att: ”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”.

Vårt fokus har varit Att genom temaarbete främja barns språkutveckling och matematiska förståelse. Vi jobbar systematiskt och målstyrt med temat där fokus är på barnens behov och intresse.

Förskolan är byggd i två etapper. Grund byggnaden med fyra avdelningar byggdes på 70-talet. De andra två avdelningarna byggdes i början på 2010-talet och har en gemensam ateljé.

Förskolan har ett gemensamt torg där öppning och stängning sker.
Här finns en stor gård som bjuder in till lek, fantasi och samspel.

Vi har ett eget kök där vår kock tillagar maten. Två dagar i veckan äter vi helt vegetariskt och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Under måltiderna får barnen möjlighet att samtala tillsammans med andra barn och pedagoger och utveckla sina sinnen i en lugn miljö inne på avdelningen tillsammans med andra barn och pedagoger.

Matsedel

Ring gärna och boka tid för visning av förskolan på telefonnummer:
011-15 13 43

Mer om Domarringen

Beskrivning: Jämställdhet, Likvärdighet, ICDP

Årskurser: Förskolor

Rektor
Elinor Lindsten
011-15 13 43

Kansli
011-15 33 35

Avdelningar
Lilla My: 076-760 30 13
Mymlan: 072-598 68 19
Knyttet: 076-760 30 14
Mumin: 072-598 68 18
Filifjonken: 072-598 68 39
Hattifnattarna: 072-598 68 16

Kök
011-15 25 48

Sjukanmälan
Görs i IST Home appen eller genom att ringa till avdelningarna

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Domarringen