Kättsätter

Kättsätters förskola, som ligger i området Vilbergen, har en stor gård som binds ihop med skogen. Vi har fokus på hälsa och välbefinnande där Drömmen om det godas metoder är en viktig del.

Kättsätters förskola, exteriör

Vår verksamhet

Kättsätters förskola byggdes 1974 och har fyra åldersblandade avdelningar. Våra avdelningar heter Trollebo, Ugglebo, Svalebo och Tomtebo.

På vår förskola arbetar cirka 20 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på fyra avdelningar och med en ansvarig rektor. Inom enheten finns en utvecklingspedagog anställd.

Tillsammans bildar förskolorna Kättsätter och Berlocken och Galaxen en enhet.

Hos oss får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor.

Vi arbetar mycket med lek och att med leken i centrum lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa en trygg plats för alla barn.

Vi arbetar utifrån temat "Genom teknik och matematik skapas samspel och kommunikation". I mindre grupper fördjupar vi oss i olika projekt för att barnen ska få den tid de behöver för att få undersöka i lugn och ro. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intressen. Varje avdelning arbetar med olika digitala verktyg i undervisningen, så som webbägg, projektorer och lärplattor.

Vår förskolas vision är att vi möter varandra med engagemang och respekt. Vi strävar efter att i alla frågor ha barnets bästa i beaktande. Vi skriver och följer systematiskt upp kränkningsanmälningar för att ständigt utveckla trygghetsarbetet. Utifrån vår Plan mot kränkande behandling och diskriminering sker ett aktivt värdegrundsarbete. Barnen har utformat en egen version av planen som kallas Barnens röst, vilken finns på varje avdelning.

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan förskola och hem. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal, så som uppföljnings- och utvecklingssamtal samt möten för vårdnadshavare.

Vi har ett tematiskt arbetssätt, där vi arbetar med olika projekt. Just nu arbetar vi med tema "Genom teknik och matematik skapas samspel och kommunikation". Ett tema eller projekt kan pågå under kortare eller en längre tid.

Vi har ett eget kök där vår kock tillagar maten. Två dagar i veckan äter vi helt vegetariskt och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Under måltiderna får barnen möjlighet att samtala tillsammans med andra barn och pedagoger och utveckla sina sinnen i en lugn miljö inne på avdelningen.

Mer om Kättsätter

Beskrivning: Hälsa, välbefinnande, barnmassage, projektinriktat arbetssätt, reflekterande samtal, värdegrundsarbete, lär-par och indelning av barnen i mindre grupper under hela dagen.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Johanna Martinsson
011-15 14 33

Administratör
Pernilla Jonsson
073-853 15 27

Avdelningar
Trollebo: 072-254 36 71
Ugglebo: 072-254 36 72
Svalebo: 072-254 36 73
Tomtebo: 072-254 36 74

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Kättsätter