Klingsta

Klingsta förskola är en av åtta förskolor som ingår i Kvillinge förskolor. Förskolan ligger centralt i Åby och består idag av tre avdelningar och 56 barn. Från och med januari 2024 är Klingsta förskola i hopslagen med Kvarntorpets förskola.

Klingsta förskola, exteriör

När den nya Kvarntorpets förskola är klar januari 2026 så kommer hela Klingsta förskola flytta dit. Om ni önskar plats på den nya förskolan så är det Klingsta ni ska söka plats på nu innan den förskolan är klar.

Vår verksamhet

Maten på Klingsta förskola får vi från Åbymoskolan. Förskolans gård inbjuder till utforskande, lek och lärande. Pedagogerna skapar olika undervisningstillfällen ute på gården flera gånger i veckan.

På Klingsta förskola arbetar idag 14 pedagoger fördelat på tre avdelningar. Vi har också tillgång till specialpedagog som stödjer och utvecklar kvalitén på vår förskola tillsammans med pedagogerna och rektor.

På vår förskola arbetar vi med ett projekterande arbetssätt. För oss innebär det att vi tar utgångspunkt i barn och pedagogers gemensamma engagemang och med hjälp av pedagogisk dokumentation driver vi tankar och idéer framåt. För oss är det viktigt att alla som spenderar sin tid på förskolan ska känna att de ingår i ett meningsfullt sammanhang och att de kan bli sitt bästa jag tillsammans med andra.

Leken och det lustfyllda lärandet är viktiga komponenter när vi planerar vår undervisning. Pedagogerna styr undervisningen med hjälp av målen i läroplanen och ger varje enskilt barn så goda förutsättningar att lyckas som möjligt. Vårt material och våra miljöer är viktiga byggstenar i barnens utforskande och lärande och vi har ett rikt utbud av såväl digitala verktyg, skapande- och konstruktionsmaterial. Vi har material som kanske inte alltid är tänkta för barn men som får barn att tänka.

Vår förskola vilar på en demokratisk grund. För oss innebär det att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd, se värdet i att kunna förhandla samt se olikheter som en tillgång. Dessa värden finns med oss i allt vi gör, i vår planerade undervisning, vid rutinsituationer, i hur vi möblerar på avdelningarna och självklart i vårt bemötande av både barn och deras familjer.

Hos oss är alla välkomna och vi säkerhetsställer att vi lever våra värden genom att systematiskt följa upp och utvärdera förskolans verksamhet, utbildning och undervisning.

Vi vill ge alla barn möjligheten att bli sitt bästa jag och därför är det viktigt för oss att ha ett gott och nära samarbete med barnens viktigaste personer, vårdnadshavarna. Vår strävan är att alltid finnas där i de viktiga dagliga samtalen.

Vi bjuder också in till föräldramöten där information, dialog och workshops varvas för att skapa så goda relationer som möjligt.

Våra utvecklingssamtal bygger på dialog mellan förskola och hem för att ge barnet bästa förutsättningar att utvecklas och lära på sitt unika sätt.

Alla Kvillinges förskolor har ett gemensamt tematak:
”Tillsammans berättar vi om och rör oss i vär(l)den”

Syftet med det temat är att våra barn ska känna att de är en del av det samhälle vi lever i och att på ett lustfyllt och demokratiskt sätt tillsammans mötas kring dagens viktiga frågor. Våra barn behöver ge oss nya sätt att tänka, skapa kunskap som är gångbar i vår tid. Vi vill också hålla stort fokus på barnens språkliga utveckling samt vikten av god hälsa i form av dans och rörelse.

På varje förskola arbetar pedagoger och barn sedan med olika fokus utifrån temat på ett projekterande och processinriktat sätt, d.v.s. de reflekterar om olika frågor som engagerar och dyker upp. De utforskar och ställer hypoteser och för att ta tillvara på så många olika sätt att lära och förstå jobbar vi med flera estetiska uttrycksformer, vi arbetar hundraspråkligt.

Vår förskola bedriver verksamhet både i den ordinarie byggnaden och i paviljongen på förskolegården.

Vi får vår mat från Åbymoskolan och äter våra måltider tillsammans i både i en mindre matsal och på avdelningarna. Vi ser våra måltider som en pedagogisk stund där vi samtalar och reflekterar tillsammans om dagens händelser och andra för barnen aktuella frågor och tankar.

Matsedel

Jobba hos oss

Mer om Klingsta

Beskrivning: Projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, lustfyllt lärande, åldersnära grupper, spännande och utforskande lärmiljöer inne och ute.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jenny Ohlander
011-15 38 76

Avdelningar
Spindeln: 072-507 86 69
Skalbaggen: 072-512 53 93
Vargen: 0725-991494

  • Sjukanmälan
    Sker via IST home appen.
  •  
  • Vid frågor om plats, faktura, IST home app
    Kontakt Norrköping
    011-15 00 00

Hitta till Klingsta