Kvarntorpet

Kvarntorpets förskola är en av åtta förskolor som ingår i Kvillinge förskolor. Kvarntorpet är i dagsläget sammanslaget med Klingsta förskola. När den nya Kvarntorpets förskola är klar januari 2026 så kommer hela Klingsta förskola flytta hit. Om ni önskar plats här så är det Klingsta förskola ni ska söka plats på nu innan förskolan är klar.

Illustration över Kvarntorpets förskola.

Visualisering som visar hur den nya förskolan Kvarntorpet kommer se ut.

Ny förskola i Åby

På tidigare Sandtorpsskolans tomt ska en ny förskola byggas och den kommer ersätta Kvarntorpets förskola. Det kommer bli en förskola med sex avdelningar och arbetet med planering av den nya förskolan är påbörjat. Planen är att den nya förskolan ska stå klar för inflyttning i januari 2026.

Här kan du läsa om utbildningslokaler under utveckling

Mer om Kvarntorpet

Beskrivning: Projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, lustfyllt lärande, åldersnära grupper, spännande och utforskande lärmiljöer inne och ute.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jenny Ohlander
011-15 38 76

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Kvarntorpet