Kopparkypen

En förskola att längta till. Kopparkypens förskola ligger på bottenvåningen i ett bostadsrättshus på S:t Persgatan 35. Förskolan är nyrenoverad och undervisningsmiljöerna är formade för att främja kreativitet, lek och lärande hos barnen.

Kopparkypens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Kopparkypens förskolan går barn i åldern 1-6 år. Förskolan har en egen liten gård, men det finns möjlighet att utnyttja föreningens stora härliga gård.

På Kopparkypen arbetar sju pedagoger, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på sex avdelningar och en ansvarig rektor. Inom enheten finns en utvecklingspedagog och även en specialpedagog är kopplad till enheten som stöttar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med Domarringens förskola ingår Kopparkypens förskola i en enhet.

Hos oss får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Med vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete skapar vi förutsättningar för ett kollegialt lärande med barnet i fokus.

Vi arbetar i mindre grupper med olika projekt för att barnen ska få möjlighet att undersöka och förundras tillsammans med en/flera ansvarspedagoger. Arbetssättet främjar barnens utveckling och lärande utifrån intresse och behov. Några av våra medarbetare har deltagit i Läs och matematik lyftet och kommer att implementera det i vår utbildning.

Varje avdelning har minst två iPads som verktyg för dokumentation och undervisning.

Vi arbetar ständigt med att implementera värdegrunden i vår utbildning. Likvärdighet, demokrati och jämställdhet genomsyrar hela vår utbildning och vi arbetar aktivt och medvetet med att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Att vara närvarande pedagog att ge barnen sin odelade uppmärksamhet är ett av vårat viktigaste ställningstagande. Detta ökar
barnens trygghet och lusten till lek och lärande. Vi arbetar systematiskt med anknytning och att etablera goda relationer med ICDP inspirerat förhållningssätt.

Våra värdegrundsord är:

  • Jämställdhet
  • Likvärdighet
  • ICDP - International Child Development Programme (vägledande samspel)

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Vi arbetar systematiskt med att etablera goda relationer till alla barn och vårdnadshavare från starten. De dagliga samtalen vid hämtning och lämning är viktiga för oss. Vi erbjuder ICDP vägledande samspel för vårdnadshavare. Programmet utgår från relationen mellan dig och ditt barn och att det är du som bäst vet vad ditt barn bäst behöver.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg, kan framföra dina åsikter och delge oss av dina värdefulla kunskaper kring ditt barn.

Vi har under de senaste åren arbetat med tema goda relationer för en hållbarutveckling. Vårt syfte är att: ”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”.

Vårt fokus har varit Att genom temaarbete främja barns språkutveckling och matematiska förståelse. Vi jobbar systematiskt och målstyrt med temat där fokus är på barnens behov och intresse.

Kopparkypen ligger på nedre botten i ett flerfamiljshus. Lokalerna är nyrenoverade 2023 och är ljusa och öppna. Barnen är indelade i två grupper med de yngre i den ena och de äldre i den andra. Förskolan har ett gemensamt torg där öppning och stängning sker.
Förskolan har en liten egen gård och kan också använda bostadsrättsföreningens stora gård.

Kopparkypen får sin mat från Enebyköket. Denna mat äts i en fin liten matsal. Under måltiderna får barnen möjlighet att samtala tillsammans med andra barn och pedagoger och utveckla sina sinnen i en lugn miljö inne på avdelningen tillsammans med andra barn och pedagoger.

Matsedel

Ring gärna och boka tid för visning av förskolan på telefonnummer:
011-151343

Mer om Kopparkypen

Beskrivning: Jämställdhet, Likvärdighet, ICDP

Årskurser: Förskolor

Rektor
Elinor Lindsten
011-15 13 43

Kansli
011-15 33 35

Sjukanmälan
Görs i IST Home appen eller genom att ringa till avdelningarna

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Kopparkypen