Önskeringen

Önskeringens finns i Navestad, vi har fem hemvister med sammanlagt cirka 55 barn. Pedagogerna på förskolan har ett nära samarbete för alla barns bästa. Vi utforskar och upptäcker världen tillsammans.

Önskeringens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Önskeringens förskola bilder en enhet tillsammans med Diamantens förskola.

På vår förskola arbetar cirka 15 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på fem avdelningar och med en ansvarig rektor, samt ett nära samarbete med specialpedagog.

Hos oss får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor. Vi arbetar mycket med språk och att med leken i centrum lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa en trygg plats för alla barn där demokratin är grunden. Vi arbetar i mindre grupper med olika projekt för att barnen ska få den tid de behöver för att få undersöka i lugn och ro. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intressen. Hos oss får barnen möjlighet att utforska digitala verktyg och vi har pedagoger som har utökad kunskap i området.

Vårt värdegrundsarbete bygger på vår vision om:

Trygghet – alla barn ska bli sedda bekräftade och tagna på allvar och har rätt till trygga anknytningar på förskolan och känna sig betydelsefulla.

Meningsfullhet – tillvaron för alla barn ska vara begriplig hanterbar och meningsfull så att de får en känsla av sammanhang (KASAM)

Kunskap – med språk och kommunikation i fokus erbjuder vi många möjligheter till upplevelser och utforskande för ett lustfyllt lärande.

Fantasi – i filosoferandet, experimenterandet och annorlundagörandet skapar barnen nya erfarenheter på kreativa sätt.

Framtidstro – vi låter olika kulturer inspirera och berika vårt arbete. Vi vill vara en mötesplats där vi visar respekt och nyfikenhet för varandra.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal, så som uppföljnings- och utvecklingssamtal och möten för vårdnadshavare.

Vi har ett tematiskt arbetssätt, där vi arbetar med olika projekt. Just nu arbetar vi med temat "Närvarande dialoger för framtiden". Vi vill vara en del av den positiva utvecklingen med fokus på att utveckla och förankra språk- och demokratiarbetet för en hållbar framtid. Ett projekt kan pågå under kortare eller en längre tid.

Önskeringens förskola finns i Atrium i stadsdelen Navestad med närhet till natur och parker. Våra lådcyklar ger oss möjlighet att ta del av den kultur som staden erbjuder.

Vi har eget kök där vår kock gör hemlagad mat varje dag. Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sina sinnen i en lugn miljö tillsammans med andra barn och pedagoger. Barnen har stort inflytande kring den mat som serveras på förskolan.

Mer om Önskeringen

Beskrivning: Våra visionsord: Meningsfullhet, Trygghet, Kunskap, Fantasi och Framtidstro

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Nordlund
011-15 39 66
Skicka e-post

Sjukanmälan
Görs via IST Lämna hämta

Avdelningar
Biet: 072-235 46 65
Fjärilen: 072-235 46 62
Humlan: 072-235 46 61
Nyckelpigan: 072-235 46 64
Sländan: 072-235 46 63

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Önskeringen