Kopparkypen

En förskola att längta till. Kopparkypens förskola ligger på bottenvåningen i ett bostadsrättshus på S:t Persgatan 35. Förskolan är nyrenoverad och undervisningsmiljöerna är formade för att främja kreativitet, lek och lärande hos barnen. På förskolan går barn mellan 1-6 år. Förskolan har en egen liten gård, men det finns möjlighet att utnyttja föreningens stora härliga gård.

Kopparkypens förskola, exteriör

Vår vision

Goda relationer för en hållbar utveckling.

I vår förskola:

 • Ges barn och vuxna förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag.
 • Är det principen om barnets bästa som styr beslut.
 • Välkomnas allas tankar och förslag på lösningar där vi i första hand fokuserar på möjligheter vid förändringar.

Vårt fokus är:

 • Att genom temaarbete främja barns språkutveckling och matematiska förståelse.
 • Att etablera en tydlig struktur och skapa tydliga utbildningsmiljöer.
 • Att definiera och tydliggöra ansvarsfördelningen för varje medarbetare.

På vår förskola

 • Visar vi glädje och engagemang i vårt uppdrag
 • Ger vi barnen vår odelade uppmärksamhet
 • Arbetar vi individ och situationsanpassat

Studiedagar hösten 2023

 • 18/8-2023
 • 6/10-2023

Mer om Kopparkypen

Beskrivning: Demokrati, ICDP-utbildade pedagoger och värdegrundad enhet. Vi arbetar i projekt där pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt förhållningssätt.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Elinor Lindsten
011-15 13 43

Kanslist
011-15 33 35

Hitta till Kopparkypen