Silverdansen

Silverdansens förskola ligger i Navestad och har åtta åldersnära avdelningar för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan invigdes i februari 2005 och är byggd så att den bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute.

Silverdansens förskola, exteriör

Alla är olika och värdefulla

Vi värdesätter mångfald och olikheter och tar vara på varandras olikheter. På Silverdansens förskola är avdelningarnas namn uppkallade efter planeterna. Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Namnen symboliserar förskolans syn på mångfald och olikheter, som vi ser som en styrka och tillgång.

Fina lokaler

Varje avdelning har en ateljé för skapande, där barnen får prova att använda många olika typer av material och plats för bygg och konstruktion. Varje avdelning har tillgång till en bokmötesplats.

De yngre barnen har en egen matsal på sin avdelning. De får all mat från Skattens förskolas kök. Skattens kockar lagar maten från grunden och bakar dessutom allt bröd som vi äter på förskolan i vårt eget kök. De äldre barnen äter alla måltider i vår stora matsal som är belägen högst upp i byggnaden. Måltiderna som serveras följer Norrköpings kommuns gemensamma kostriktlinjer och inköpen görs enligt lagen om offentlig upphandling. Våra kök strävar efter att alla måltider ska tillagas från grunden och att vegetariska rätter ska ingå i menyn. 

Utemiljö

Förskolan har två gårdar. En för de yngre barnen och en för de äldre. Gården har flera nivåer och är en spännande miljö som bjuder in till lek.

Mer om Silverdansen

Beskrivning: Språk, trygghet, naturvetenskap, matematik

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jenny Eriksson
011-15 24 50

Silverdansens grundskola

Hitta till Silverdansen