Silverdansen

Silverdansens skola i Navestad ligger i fina, anpassade lokaler med närhet till naturen. Här går elever från förskoleklass till åk 3. På Silverdansen finns också fritidshem och anpassad grundskola. Skolan är välutrustad med digitala verktyg.

På vår skola arbetar cirka 55 medarbetare tillsammans med en rektor.
F-klass och grundskolan arbetar i årsarbetslag med tre klasser i varje lag, den anpassade grundskolan och fritidshemmet arbetar åldersblandat.

Alla arbetslag har tillgång till ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, logoped, speciallärare, specialpedagoger samt rektor. Ett trygghetsteam med elevcoacher, kurator och rektor arbetar för att stärka tryggheten på skolan.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

För att öka elevernas måluppfyllelse har vi byggt en organisation där alla kompetenser tas tillvara på bästa sätt. Tack vare våra elevcoacher kan lärarna ägna sig åt undervisningen.

På Silverdansen satsar vi på att ha ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter. All personal använder tecken som stöd i undervisningen

Våra fyra förstelärare tillsammans med rektor arbetar ständigt med att hitta utvecklingsområden för att undervisningen ska ha så bra kvalitet som möjligt. Vi har piloter i alla ämnen och verksamheter som håller sig uppdaterade med den senaste forskningen. Denna sprids på pedagogiska diskussioner till övrig personal.

Digitala verktyg används dagligen. Det finns smartboards i alla klassrum samt chrome books och iPads som används i alla verksamheter.

På Silverdansen tar elevcoacherna emot eleverna på morgonen, redan innan skolan börjar. På rasterna finns alltid mycket personal ute och det erbjuds styrda rastaktiviteter varje dag. All personal reagerar och agerar vid händelser.

Alla elever på Silverdansen är ALLAS elever. Trygghetsteamet säkrar upp alla elevers trygghet genom trygghetsvandringar och elevenkäter.

Skolan arbetar aktivt med värdegrund genom ett strukturerat årshjul med teman som till exempel trygghet på nätet, stopp min kropp, vänskap och barnkonventionen.

På skolan har vi klassråd, elevråd, matråd, bokråd och fritidshemsråd vilket gör att eleverna känner sig delaktiga.

Vi har regelbundna föräldramöten och utvecklingssamtal och uppmuntrar vårdnadshavare att hälsa på i skolan.

På Silverdansen finns hörselspår vilket gör det möjligt för elever med hörselskada att gå i en klass med hörande elever. Här ska alla elever känna sig inkluderade och skolans miljö är anpassad efter elevernas behov.

Läs mer om Norrköpings hörselspår

Med tanke på att Silverdansen har elever med hörselnedsättning är alla lokaler anpassade för att få en lugn ljudmiljö. Det finns till exempel ljudabsorbenter och ljuddämpade bord och stolar.

Vi har en egen idrottshall med ett ljudutjämningssystem. På skolan finns också ett fint och välutrustat skolbibliotek. Vi har en samlingslokal där vi har möjlighet att samla eleverna vid till exempel luciatåg. Vår vaktmästare ser till att skolan hela tiden är hel och fräsch.

Vi har eget tillagningskök som lagar maten från grunden och som alltid erbjuder ett vegetariskt alternativ. Under läsåret har klasserna möjlighet att önska mat.

Flera pedagoger äter pedagogiskt tillsammans med varje klass. Tack vare att vi har två matsalar är miljön i matsalen lugn och trygg.

På Silverdansen vill vi skapa en framtidstro där varje elev får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan skola och vårdnadshavare. Vi är Silverdansen - där alla får chansen.

Mer om Silverdansen

Beskrivning: Nyckelord: trygghet, lärande, framtidstro, delaktighet

Årskurser: F-3, Fritidshem, Hörselspår, Anpassad grundskola

Rektor
Pernilla Dahlgren
011-15 31 96

Sjukanmälan skola
Appen Skola24 samt sms till klasslärare

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition:

Skoladministratör
Maria Wolsink
011-15 32 94

Skolsköterska
Karin Granberg Karlsson
072-235 46 41

Logoped
Ilona Issa
072- 598 66 07

Kurator
Meri Issa
076-77 28 449

Specialpedagog
Magdalena Johansson
073-853 15 56

Specialpedagog
Lena Tjernberg
072-529 41 30

Specialpedagog
Susanne Hjertström
Skicka e-post

Hitta till Silverdansen