Norrköpings hörselspår

Illustration på barn med cochleaimplantat.

Rätt ljudmiljö underlättar inlärningen. På centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagog som har särskild kompetens inom hörselnedsättning och Cochleaimplantat (CI). Specialpedagogen arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger på förskolor och skolor för att barn och elever med hörselnedsättning ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

På Navestadsskolan och Silverdansens skola finns Norrköpings hörselspår. Här
går elever med hörselnedsättning och CI i klasser tillsammans med hörande elever. Verksamheten samverkar med hörselpedagog i Norrköpings kommun och Region Östergötland.

Navestadsskolan

Silverdansen

Norrköpings hörselspår ska erbjuda en inkluderande och tillrättalagd pedagogik i akustikanpassade lokaler med tillgång till tekniska hjälpmedel. Skolgång i Norrköpings hörselspår skapar förutsättningar för elever att kunna identifiera sig och känna samhörighet med varandra.

Personalen på skolorna får kontinuerlig teckenutbildning, utbildning i hörselmetodik och tekniska hjälpmedel. Detta göra att alla elever får samma förutsättningar för att kunna kommunicera och vara delaktiga. Här får elever möjlighet att lära sig att kommunicera med tecken som stöd till det talade språket. Skolorna arbetar med flexibla arbetssätt och arbetsformer för att tillgodose eleverna med hörselnedsättning och CI´s behov.

Skolorna har en ljudmiljö med bra akustik. Klassrum, grupprum och övriga lokaler utrustas med möbler och inventarier som skapar en positiv ljudmiljö.

Inom hörselspåret finns en samlad kompetens och utrustning för att stötta elever att utveckla sina kunskaper och sin sociala förmåga. Pedagoger och elever pratar i mikrofon och ljudet sänds ut både i högtalare och till hörapparater eller CI. Pedagoger kommunicerar med tecken som stöd.

Verksamheten vänder sig till elever i Norrköpings kommun. Även närliggande kommuner har möjlighet att söka skolplacering. Elever med hörselnedsättning kan vid behov erbjudas skolskjuts om de inte bor i skolans upptagningsområde.

Rektor, Silverdansens skola
Telefon: 011-15 31 96
E-post: silverdansen@norrkoping.se

Rektor, Navestadsskolan
Telefon: 011-15 54 86
E-post: navestadsskolan@norrkoping.se

Hörselpedagog, centrala elevhälsan
Telefon: 011-15 18 64
E-post: ingela.ringqvist@norrkoping.se

Hjälpmedelsingenjör Hörselvården, Region Östergötland
Telefon: 010-103 18 46
E-post: jacob.svenstedt@regionostergotland.se

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00

Övrig info:
Dag före röd dag är receptionen öppen 08.30–14.00 och ordinarie telefontider gäller.